On-line single phase UPS

ORVALDI VT 1-2-3K on-line TOWER

Konštrukcia dvojitej premeny napätia  Orvaldi VT on-line zaručuje istú a stabilnú ochranu tvojich fungujúcich zariadení. Môže prijať široké vstupné napätie pre prácu v ťažkých podmienkach, nepoužíva nahromadenú energiu z akumulátora a dáva čistú výstupnú sinusoidu (230V +/- 1%).

ORVALDI V1000 online 1U LED, ORVALDI V1000(L), V2000(L), V3000, V3000(L) online 2U LCD, V6000, VR10K online 3U LCD

Vďaka dvojitej konverzií ORVALDI V on-line poskytuje výkonnú a celkovú ochranu citlivých prístrojov. Môže prijať širšie vstupné napätie. Ideálna ochrana pre Vaše servery a pracovné stanice.

ORVALDI VT6-10K (L) on-line

ORVALDI VT pri konštrukcii dvojitej premeny, záložné zdroje ORVALDI VT6k on-line TOWER zaručuje istú a stabilnú ochranu tvojich pracujúcich zariadení. Je schopný prijať široké vstupné napätie počas práce v ťažkých podmienkach a pri tom nevyužíva nahromadenú energiu v akumulátoroch. Dodáva čistú výstupnú sinusoidu (230V +/-%).

ORVALDI VR6K, VR10K online 2U LCD

ORVALDI VR on-line zaručuje pevnú a stabilnú ochranu Vašich pracujúcich zariadení. Môže prijať široké vstupné napätie, ktoré je potrebné pre prácu v ťažkých pracovných podmienkach a pritom nevyužíva nahromadenú energiu v akumulátory. Dodáva čistú výstupnú sinusoidu (230V +/- 1%). Koeficient výstupného výkonu, ktorý sa rovná 1 zaručuje väčší výkon záložného zdroja.

ORVALDI VT 1-2-3K(L) on-line TOWER

Konštrukcia dvojitej premeny adaptéra Orvaldi VT on-line zaručuje istú a stabilnú ochranu tvojich fungujúcich zariadení. Môže prijať široké vstupné napätie pre prácu v ťažkých podmienkach, nepoužíva nahromadenú energiu z akumulátora a dáva čistú výstupnú sinusoidu (230V +/- 1%).