Citlivé prístroje

ORVALDI VT 1-2-3K on-line TOWER

Konštrukcia dvojitej premeny napätia  Orvaldi VT on-line zaručuje istú a stabilnú ochranu tvojich fungujúcich zariadení. Môže prijať široké vstupné napätie pre prácu v ťažkých podmienkach, nepoužíva nahromadenú energiu z akumulátora a dáva čistú výstupnú sinusoidu (230V +/- 1%).

ORVALDI KC-1000, 2000, 3000 USB

Čistá sinusoida (tvár napätia) pri výstupe - umožňuje kompatibilitu všetkých typov napájania.

Pokročilý systém korekcie napätia AVR - automatický stabilizuje napätie v rozsahu +/- 25%, bez potreby využívania batérii, čo predlžuje jej životnosť.

ORVALDI ORVALDI V1000+, V2000+, V3000+ sinus 2U LCD - POWER FACTOR 0,9

ORVALDI V(L) 1.1 3KVA s koeficientom výkonu 0,9 – zaisťuje plnú ochranu serverom pri nečakanom výpadku.

ORVALDI V1000 online 1U LED, ORVALDI V1000(L), V2000(L), V3000, V3000(L) online 2U LCD, V6000, VR10K online 3U LCD

Vďaka dvojitej konverzií ORVALDI V on-line poskytuje výkonnú a celkovú ochranu citlivých prístrojov. Môže prijať širšie vstupné napätie. Ideálna ochrana pre Vaše servery a pracovné stanice.

ORVALDI ORV5, ORV6, ORV8 internet

Predlžená zásuvka s 5,6 a 8 zásuvkami je vybavená rýchlymi, vonkajšími a automatickými poistkami. Je to výhodné z pohľadu používateľa, pretože nie je potrebná výmena. Filtre absorbujú energiu prepätia do 420 J. Pomocou týchto filtrov zabezpečujeme rýchle internetové pripojenie (ADSL) a predchádzame riziku prerušenia elektrických motorov, ktoré majú zariadenia ako práčky, vysávače, cez filtre EMI/RFI, ktoré tĺmia tie prerušenia.

ORVALDI VT6-10K (L) on-line

ORVALDI VT pri konštrukcii dvojitej premeny, záložné zdroje ORVALDI VT6k on-line TOWER zaručuje istú a stabilnú ochranu tvojich pracujúcich zariadení. Je schopný prijať široké vstupné napätie počas práce v ťažkých podmienkach a pri tom nevyužíva nahromadenú energiu v akumulátoroch. Dodáva čistú výstupnú sinusoidu (230V +/-%).

ORVALDI V20KL on-line 3p/1p

Séria záložných zdrojov Orvaldi V on-line 3/1 pri konštrukcií dvojitého napätia zaisťuje pevnú a stabilnú ochranu tvojich pracujúcich zariadení. Môže prijať široké vstupné napätie potrebné pre prácu v ťažkých podmienkach a zároveň nevyužíva nahromadenú energiu z akumulátora, dodáva čistú výstupnú sinusoidu (230V +/-1%).

ORVALDI Power 30U-90, Power 30U-120, Power 30U-180, Power 42U-120, Power 42U-210

ORVALDI zo série POWER to je modulový záložný zdroj, ktorý je charakteristický vysokým výdajom a preťažením. Výkon jedného modulu je 30kW a maximálny výkon jednej skrinky je 210 kW. Modulová konštrukcia umožňuje výmenu pod napätím a rýchle rozloženie výkonu.

 

ORVALDI VR6K, VR10K online 2U LCD

ORVALDI VR on-line zaručuje pevnú a stabilnú ochranu Vašich pracujúcich zariadení. Môže prijať široké vstupné napätie, ktoré je potrebné pre prácu v ťažkých pracovných podmienkach a pritom nevyužíva nahromadenú energiu v akumulátory. Dodáva čistú výstupnú sinusoidu (230V +/- 1%). Koeficient výstupného výkonu, ktorý sa rovná 1 zaručuje väčší výkon záložného zdroja.

ORVALDI V10 20 30K 3f/3f on-line with Power Factor 0.8

Séria záložných zdrojov ORVALDI V on-line zaručuje pevnú a stabilnú ochranu Tvojich pracujúcich zariadení. Môže prijať široké vstupné napätie, ktoré je potrebné pre prácu v ťažkých pracovných podmienkach a pritom nevyužíva nahromadenú energiu v akumulátoroch. Dodáva čistú výstupnú sinusoidu (3x400 VAC 3f+N).

ORVALDI VT 1-2-3KL on-line TOWER

ORVALDI VT on-line zaručuje pevnú a stabilnú ochranu Vašich pracujúcich zariadení. Môže prijať široké vstupné napätie, ktoré je potrebné pre prácu v ťažkých pracovných podmienkach a pritom nevyužíva nahromadenú energiu v akumulátoroch. Dodáva čistú výstupnú sinusoidu (230V +/- 1%).