pridaný 2018-06-21

Davy v stánku Orvaldiho

Ponuka invertorov ORVALDI na ochranu dodávok vykurovacích kotlov sa stretla s veľkým záujmom inštalatérov. Zákazníci majú veľký problém pri strate napájania. Prerušenia sú posledné, nie dlhodobé, pretože sú najčastejšie výsledkom násilných atmosférických javov, ktoré majú za následok poškodenie infraštruktúry. Krátkodobé zmiznutie nie je príliš zaťažujúce z dôvodu vysokej zotrvačnosti v kurovacich systémoch, zatiaľ čo dlhé výpadky elektrickej energie kotlov ústredného kúrenia nielen znižujú pohodlie života, ale môžu byť dôvodom vážneho poškodenia kotla a inštalácie. To isté platí pre solárne ohrievače vody počas slnečného leta.
Invertory ORVALDI sú navrhnuté na dlhé hodiny spracovania energií nahromadenej v externých batériách a sú schopné nabíjať veľké batérie spôsobom, ktorý chráni dlhú životnosť batérií

.